Hpro O nas Oferta Kontakt
infomex


Infomex Sp. z o.o.

Siedziba Spółki:
ul. Wesoła 19b
34-300 Żywiec


tel: (+48 33) 475 11 11
fax: (+48 33) 475 11 06
e-mail: admin@infomex.pl
konto: ING Bank Śląski SA
nr konta: 91 1050 1070 1000 0023 0069 8988

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez:
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000114797
NIP: 553-22-35-835
REGON: 070810718

Kapitał Zakładowy: 1.620.000,00 PLN
Copyright Infomex 2008, www.infomex.pl